Współpraca

Zapraszamy do współpracy z Obserwatorium Specjalistycznym w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne.


Pozostałe obserwatoria działające
w Sieci Regionalnych Obserwatorium Specjalistycznych:

Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
e-mail: obserwatorium@gig.eu
www.obserwatorium.gig.eu


Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Energetyki
Lider Konsorcjum:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
e-mail: kontakt@euro-centrum.com.pl
www.euro-centrum.com.pl

Partner:
AgencjaRozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny
Lider Konsorcjum:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
e-mail: obserwatorium@gapr.pl
www.obserwatorium-medyczne.pl

Partnerzy:
- Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.  Zbigniewa Religii;
- Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM;
- Politechnika Śląska.

Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały
Lider Konsorcjum:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-079 Katowice
e-mail: obserwatoriumnano@us.edu.pl
www.obserwatoriumnano.us.edu.pl

Partnerzy:
-
Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET;
- Instytutem Metali Nieżelaznych;
- Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów
Lider Konsorcjum:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Partner: Instytutem Metali Nieżelaznych.

Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE

tel: 032 335 85 09

Wszystkie dane »

Obserwatorium działa w ramach:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistyczych
TechnoPark Gliwice

Kanał YouTube

Nasz FanPage